Vzdělávací klíč

Projekt Vzdělávací klíč je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol v souvislosti s realizací školních vzdělávacích programů ve výuce.

Více informací
Více informací

Akce a kurzy

Práce v týmu, úspěšná komunikace, kreativní myšlení, brainstorming, komunikace v obtížných a problémových situacích, asertivní jednání, emoční inteligence, organizace práce…

Více informací

Výukové materiály

Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele aneb výukové materiály ke stažení.

Více informací

E-learning

8 modulů e-learningových kurzů, které budou odrážet kurzy prezenční. Pro vstup do e-learningu je nutné být zaregistrován(a).

2012-07-09 12:07

konference

Dne 19.6.2012 se v Ostravě v hotelu Mercure konala konference k projektu From School to Professional and Social Life in an Open European Space, který je zaměřen na stávající i budoucí absolventy středních, vyšších a vysokých škol a jeho účelem je pomoci jim začlenit se na trh práce. Konference se zúčastnili jak zástupci partnerských organizací, tak i zástupci ZŠ a SŠ z Moravskoslezského kraje. Na konferenci vystoupila Mgr. Iva Zemanová za společnost Sedukon o.p.s., realizátora projektu Vzdělávací klíč, s prezentací informující zúčastněné zástupce o projektu, jeho cílech a klíčových aktivitách. Na konferenci byly také zúčastněným zástupcům diseminovány letáky s informacemi o projektu.

2012-05-22 14:18

E-learningová opora stále v provozu

I nadále je možné se na našich webových stránkách registrovat do e-learningové opory, jejíž témata navazují na akreditovaný vzdělávací kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele.

E-learningová opora obsahuje tyto témata:

Práce v týmu

  • obsah: charakteristika týmové práce; využitelnost v pedagogické praxi; efektivní práce týmu; vnitřní komunikace

Úspěšná komunikace

  • obsah: utváření obsahu komunikace; analýza situace; vlivy na komunikace; utváření rozhovoru; argumentace; problematická komunikace a přístup k ní

Kreativní myšlení

  • obsah: důvody rozvíjení kreativity, zefektivnění učení, model kreativních kompetencí; překážky kreativity; typy kreativních technik a způsoby jejich uplatnění v praxi pedagogického pracovníka

brainstorming

  • obsah: popis metody podporující kreativní myšlení, založená na podpoře kolektivního myšlení, prostředí vzniku metody; neporušitelné zásady bouření mozků; fáze organizace brainstormingu; nutné zásady dosažení výsledků metody

komunikace v obtížných a problémových situacích

  • obsah: typy konfliktů; analýza a vývoj konfliktu, jeho fáze; techniky specifických konfliktních situací; role pedagog vs. student/žák v nepříjemné situaci;

asertivní jednání

  • obsah: uplatnění asertivity v pedagogické praxi; verbální a neverbální komunikace; rozlišování mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou; partnerské jednání

emoční inteligence

  • obsah: prvky emoční inteligence; typologie osobnosti; rozdíl mezi IQ a EQ; sebepoznání a korekce emočního chování; rozpoznání emočních stavů; silné vs. slabé stránky emočního jednání. Emoční inteligence je souhrn emočních schopností – kompetencí.  Díky emoční  inteligenci jsme schopni dosahovat toho, co chceme, cítit se spokojeně a vycházet s lidmi v našem okolí i sami se sebou.

organizace práce

  • obsah: časové úseky rozložení práce pedagoga; ovlivnitelné vs. neovlivnitelné časové pasáže dne; priority pracovních činností; řízení pracovního tempa a koncentrace; časové ztráty
2011-05-27 15:37

Předání certifikátů pedagogům ze ZŠ Porubské

Dne 9. 5. 2011 byly předány certifikáty 46 úspěšným absolventům ze ZŠ Porubské, kteří tímto úspěšně zakončili 2. běh kurzů v rámci projektu.

Další aktuality
Přihlášení, Registrovat

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Naposledy upraveno: 9. 07. 2012 12:07:00.